Nguồn

Để phòng chống việc đèn LED bị quá tải, hầu hết đèn LED cần một thiết bị giới hạn dòng điện (trình điều khiển hoặc điện trở). Trình điều khiển dòng không đổi hay điện trở giới hạn dòng được sử dụng để điều chỉnh dòng điện đi đến chip LED, giữ cho chúng hoạt động an toàn, tối đa hóa tuổi thọ của chúng. Các đặc tính điện của đèn LED thay đổi khi chúng nóng lên, nếu dòng điện không được điều chỉnh, đèn LED sẽ rút điện nhiều dần theo thời gian. Việc rút quá nhiều điện sẽ làm cho độ sáng của đèn LED biến động, dẫn đến nhiệt độ bên trong cao lên và điều này dẫn đến đèn LED bị hỏng.

Hiển thị kết quả duy nhất