Chóa Đèn

Bộ đèn là một hệ thống chiếu sáng hoàn nhất bao gồm một hoặc nhiều đèn cùng với các bộ phận khác đề phân bố áng sáng, định vị, bảo vệ đèn và nối đèn với nguồn điện. Tên gọi “bộ đèn” thường hay nhầm lẫn với “chóa đèn”.

Chóa đèn là phần tử cấu trúc của bộ đèn bao gồm những bộ phận dùng để phân bố ánh sáng, định vị và bảo vệ đèn, để lắp đặt và hỗ trợ chấn lưu, lắp đặt dây nối đèn và chấn lưu với nguồn điện. Chóa đèn bao gồm chấn lưu nhưng không bao gồm đèn. Nói cách khác, đèn cộng với chóa đèn tạo nên bộ đèn.

Mục đích của bộ đèn là cung cấp ánh sáng cho các mục đích khác nhau. Một bộ đèn có những đặc trưng sau:

Hình học của chóa đèn.
Phổ đặc trưng của đèn.
Cường độ.
Phân bố ánh sáng và tiêu thụ năng lượng.

Hiển thị tất cả 7 kết quả