Cáp nối dài

Tiêu chuẩn áp dụng

  • TCVN 6188-1 ; TCVN 6190

Hướng dẫn sử dụng :

  • Dùng để nối dài dây dẫn điện.
  • Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường đến 70 °C.
  • Sử dụng lỗ cắm phù hợp với chân phích cắm; khả năng chịu dòng tải, cấp điện áp phải phù hợp.
  • Cáp phải đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, không có hóa chất ăn mòn, dầu nhớt…

Hiển thị tất cả 2 kết quả